Żłobek "Mali Odkrywcy" - zaprasza całe Rodziny do zapoznania się z naszą ofertą.
Żłobek "Mali Odkrywcy" oferuje opiekę nad dziećmi od pierwszego do trzeciego roku życia.
To miejsce kameralne (do 15 dzieciaczków) i ciepłe, a zatem bezpieczne dla dzieci.

Kadra Żłobka „Mali odkrywcy”

O nas » Kadra Żłobka „Mali odkrywcy”

Joanna Żurawel - dyrektor Żłobka „Mali odkrywcy”

  • Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu

  • Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Przemyślu; kierunek - muzyka

  • Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie; kierunek – pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

  • Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego; studia podyplomowe na wydziale pedagogiczno - artystycznym; kierunek – pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i diagnoza z terapią pedagogiczną

  • Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; kierunek - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

  • Instruktor rekreacji ruchowej w zakresie - gry zespołowe

Ciocia Asia jest nauczycielem dyplomowanym z 25 letnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel przedmiotowy, wychowawca w Pogotowiu Opiekuńczym w Przemyślu, pedagog szkolny i wychowawca świetlicy w szkole podstawowej, współzałożyciel Klubu turystycznego „Niebieskie żurawie”.
Jest osobą troskliwą, odpowiedzialną i mającą dobry kontakt z dziećmi. W swojej pracy zwraca uwagę na całokształt czynników wpływających na rozwój dziecka. Interesuje się w szczególności światem emocji dzieci i sposobami eksplorowania przez nich otaczającej rzeczywistości. Prywatnie mama dwóch nastolatek, pasjonatka gór i podróży, a także szeroko rozumianej turystyki i rekreacji. Prowadzi zajęcia artystyczne.
Interesuje się również fotografią.

 

Karolina Kurowska - opiekunka dziecięca

  • Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej  w Przemyślu - wydział Polonistyki -  Filologia polska -  w specjalności - Polonistyka nauczycielska z historią - licencjat;
  • Ukończony kurs - Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym w wymiarze - 280 godzin w Przemyślu;
  • Ukończony roczny kurs - Asystent osoby niepełnosprawnej .

Ciocia Karolina jest osobą ciepłą, pogodną, mającą bardzo dobry kontakt z dziećmi. Z racji swojego wykształcenia prowadzi z dziećmi zajęcia czytelnicze. Jest osobą cierpliwą i odpowiedzialną w zabawach z dziećmi zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Prywatnie interesuje się dobrą książką i filmem.